JORGE LEÓN

In zijn creatieproject voor IN/FINITY vertrekt Jorge León van het begrip transhumanisme. Deze internationale beweging van ondermeer filosofen en wetenschappers, poneert dat we afstevenen op een ‘verbeterde menselijkheid’ (augmentend humanity, H+) waarvan de ultieme consequentie is dat de dood kan worden beschouwd als een ziekte die we, dankzij onze technologische capaciteiten, kunnen uitroeien. De mensheid zou kunnen genezen van de dood.. Welke implicaties heeft deze utopie ? Voor onze samenleving (herverdeling van de macht op basis van technologie), voor ons denken (de terugkeer van het oude verlangen naar onsterfelijkheid), voor de kunst? Een essentiële en gebruikelijke perceptie van artistieke praktijken is er een van overleving : kunst blijft bestaan, voorbij het einde van een mensenleven. Wat als de mens onsterfelijk wordt en kunst die functie niet meer vervult ? Welke waarde, welk belang heeft kunst dan nog in het hier en nu? Parallel hiermee stelt zich de vraag van de waarde van het menselijk lichaam, waar Jorge León zijn aandacht op focust. Als elk deel van een menselijk lichaam kan (en zal) vervangen worden, wat is dan nog zijn waarde ? En hoe ervaren we ons eigen lichaam dan ? Om die waarde en die ervaring te bevragen heeft Jorge León een transdisciplinaire installatie bedacht. Zijn project mengt plastische kunst, performance, fotografie, tentoonstellings- en podiumpraktijken. Eigen aan het project, en van essentieel belang voor de creatie, is de samenwerking met de gasten (patiënten) van het dagcentrum voor palliatieve zorg TOPAZ (UZ VUB, Jette). Samen met hen gaat León op zoek naar percepties van eigenheid, zingeving, gemeenschapsgevoel, kunstbeleving, dood en leven en de grens ertussen. De basis van de installatie bestaat uit een « white box », een tentoonstellingsruimte die bestaat uit 3 panelen, opgebouwd als een filmset en opgesteld in het midden van de zaal. Het publiek kan in die tentoonstellingsruimte, maar eveneens erachter, erbuiten. In de installatie verweeft León, naast het “tentoonstellen” van lichamen en lichaamsdelen tal van andere (artistieke) dimensies. In dit werk is het creatietraject even belangrijk als het uiteindelijke resultaat. De zin en de vorm van het parcours worden gedefinieerd door León zelf, maar eveneens door de gasten en de gastkunstenaars. Een work dat voortdurend in progress is. .

JORGE LEÓN studeerde film aan het INSAS in Brussel. Heel snel gaat zijn interesse uit naar documentaire film, als director of photography en als regisseur. Zijn pad kruist dat van tal van podiumkunstenaars (Olga De Soto, Xavier Lukomski, Meg Stuart, Benoît Lachambre, Simone Aughterlony, ...). Daaruit komen talrijke artistieke samenwerkingen tot stand. Hij regisseerde in het verleden films als De Sable et de ciment (2003), Vous êtes ici (2008) of nog Between two chairs (2007). Uit zijn recentere productie vermelden we 10 min. (2009), Vous êtes servis (2010) en Before we go (2014) die alle een brede verdeling kenden in het internationale festivalcircuit en meerdere malen in de prijzen vielen (o.a. de FIPRESCI prijs - prix de la critique internationale- in Cannes in 2015). Parallel met de vertoning van Vous êtes servis op het Kunstenfestivaldesarts 2012 in Brussel stelt hij Deserve voor, een toneelvoorstelling gemaakt in samenwerking met Simone Aughterlony. Beiden zetten hun samenwerking verder met de voorstelling UNI*FORM dat in Zürich (Theater Spektakel) in 2015 in première ging en nog steeds tourt. Het scenario voor zijn volgende film, Mitra-Events unfolding kreeg de prijs van het FIDLAB Marseille (2014). De film zit volop in de (pre)productiefase.